ยินดีต้อนรับสู่หน้าลงทะเบียนเข้าชมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย โดยในปีนี้ ภูมิใจเสนอ TVET CONNEX VIRTUAL – 3D PARTNERSHIP เวทีพัฒนาอาชีวศึกษา ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20 -22 ตุลาคม 2564

Welcome to Pre-registration page of ‘TVET CONNEX VIRTUAL’ at the 12th Worlddidac Asia which is scheduled for 20-22 October 2021 via online platform.

หากท่านเป็นสมาชิก Asia Educator Club หรือเคยลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนา Online Workshop มาก่อน กรุณากรอกเบอร์มือถือ
If you are Asia Educator Club member or have registered to attend our online workshops, please fill in your mobile phone.

หากท่านลงทะเบียนเป็นครั้งแรก กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าที่นี่
If this is your first time to register to attend our event, please pre-register here.
หากท่านต้องการลงทะเบียนกลุ่ม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าที่นี่
If you wish to make a group registration, please pre-register here.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ / For more information, please contact :

Line ID @WDDA
คุณนันทรัตน์ (Ms. Nantarat) Mobile: +66 (0) 84-004-1147
คุณโนรีนา (Ms. Noreena) Mobile: +66 (0) 89-041-0423
Email: info@wdda.info