ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ เวิลด์ไดแด็ค เอเซีย ครั้งที่ 12 ภายใต้ธีม Virtual TVET CONNEX รวมพลังขับเคลื่อน 3D PARTNERSHIP ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2564

Welcome to Virtual Worlddidac Asia/ TVET CONNEX VIRTUAL- 12th edition under the theme “3D Partnership [Dual system, Demand driven, Skill Development] which is scheduled for 20-22 October 2021 via online platform.

ใบเกียรติบัตร /
Certificate of Attendance
*** ท่านสามารถดาวน์โหลดใบเกียรติบัตรในหัวข้อที่ท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม จนถึงวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
Certificates on the topics that you pre-registered can be downloaded from Saturday October 23rd to Tuesday November 30th, 2021.***
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ / For more information, please contact :

Line ID @WDDA
คุณนันทรัตน์ (Ms. Nantarat) Mobile: +66 (0) 84-004-1147
คุณโนรีนา (Ms. Noreena) Mobile: +66 (0) 89-041-0423
Email: info@wdda.info